Съобщения

Прием на деца бежанци от Украйна

https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/

Повече

Ден на християнското семейство

Заповядайте на нашето тържество послучай Деня на християнското семейство!

Повече

Такси

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви , че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022г.)параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел 2 Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022г.

Повече