За Нас

За Нас

   Детската градина създава всички условия за стимулиране на разностранното и безгранично обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.

   Чрез организираните форми се създават условия за изразяване на личната позиция, за фокусиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище. 

   Детската градина разполага с екип от висококвалифицирани педагози, които развиват потенциала и творческите способности на децата.